Je spojena spousta různých služeb

První náznaky nebo základy kanalizace, odpadní či odvodňovací sítě vznikly pravděpodobně už v 8 st. př.n.l. V Čechách to bylo pak někdy ve 12. století našeho letopočtu. Doba, technika i postupy se však od těchto časů změnily.
S bezproblémovým fungováním kanalizace je spojena spousta různých služeb – údržba, revize, kontrola, monitoring a v případě nouze i opravy. Všechny tyto služby, včetně výstavby, pro Vás může naše společnost zajistit.

Kanalizace – technika

Postupy a techniky používané při budování nebo opravách kanalizace se s postupem času a století nesmírně změnily. Naše společnost používá jen tu nejmodernější techniku. Může jít o různé sondy, kamery, monitorovací nebo robotické systémy, ale třeba také o specializované detektory kovů, které se uplatňují při tzv. trasování.

Written by