Myšlenky na minulost

Ve stínu markýzy ji našel její manžel, který se neohlášeně vrátil z práce dřív. Lydia ho slyšela, jak přijíždí ve svém sporťáku po příjezdové cestě ke garáži na druhé straně domu. Usmála se pro sebe a na chvíli zaváhala, zda se má obléci či nikoli, ale pak od svého pudu ustoupila. Je to její manžel. Nahou ji viděl už mnohokrát, při různých vhodných i nevhodných příležitostech, a pořád ještě tvrdil, že ji miloval.

Partnerství

Lydia se usmála a čekala, až se jí její milovaný muž objeví v zorném poli. Netrvalo dlouho a Adam přešel po terasových prknech blíž ke své ženě, poklekl před ni a políbil ji na krk, přičemž zašeptal, že mu chyběla, proto se rozhodl to v práci dnes zabalit a přijet dřív. Lydia ho objala okolo krku a aniž by věděla proč, rozplakala se.

Written by