Naprosto vás to nadchlo

Od doby, kdy jste se se svým známým bavil několik hodin v kuse o zajímavostech genealogie jeho rodu a o tom, co se při svém nelehkém pátrání všechno dozvěděl, vás to úplně pohltilo. Prostě to bylo jako byste se nakazil zvědavostí, ale takovou jinou, takovou nutkavou, protože co jiného by měl člověk v první řadě ve svém životě poznat než to, odkud přichází a kam jde. A na tyto otázky si nikdo nemůže odpovědět, aniž by znal své vlastní předky a historii své vlastní rodiny. Takže jste začal pátrat a udělal jste to tak, že jste využil již osvědčeného postupu vašeho známého.

Spustil jste vlastní pátrání

Nejdříve jste zadal vypracování vašeho vlastního rodokmenu ze strany matky i otce zkušené odbornici na slovo vzaté. A tím jste si ušetřil spoustu práce a sil, neboť pokud někdo není v tomto řemesle kovaný a neumí hledat v matričních zápisech, kronikách a jiných starých knihách, tak může některé věci hledat klidně deset let a stejně nic nevypátrá. A když jste měl celý rodinný rodokmen pěkně pohromadě, tak pak jste ho začal vyšperkovávat tím, že jste začal sbírat staré příběhy, které se k dobám a místům života vašich předků vážou.

Written by